เกี่ยวกับเรา

บริษัท วีพี.เซอร์เวย์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

          โดยเริ่มแรก เราได้ตั้งทีมสำรวจขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 และทำงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างและงานสำรวจเพื่อออกแบบมาโดยตลอด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทของเราได้มีการปรับตัว และเพิ่มความหลากหลายของการบริการให้เข้ากับความต้องการด้านงานก่อสร้าง ด้านการออกแบบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสิ้นสุดทางด้านงานวิศกรรม ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พันธมิตรทางด้านธุรกิจที่มีประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราจะมุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เราจะทุ่มเทบุคลากร เครื่องมือและเทคโนโลยี ในทุกๆโครงการ เราเชื่อว่าการรักษามาตรฐานคุณภาพงานที่ดี เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ

          นอกจากนี้แล้ว เราเชื่อว่าการสร้างทีมงานที่ดี เท่ากับการมีแผนงานธุรกิจที่ดี การฝึดอบรมในองค์กรแล้ว บุคลากรของเรายังได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมจากพันธมิตรทางธุรกิจ หรือศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ ทีมงานของเรามีความภูมิใจกับผลงานที่ผ่านมาของเรา และเราจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ตลอดไป

Visitors: 35,677