บริษัท วีพี.เซอร์เวย์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท วีพี. เซอร์เวย์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เราคือ บริษัท รับงานสำรวจ ผู้ให้บริการด้าน งานสำรวจ ครบวงจร

 - รับงานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ เช่น หมุดหลักฐานดาวเทียม GPS Static, หมุด RTK, หมุดวงรอบ

 - รับงานสำรวจ จัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบ อาทิ เช่น งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ, Photo Mapping, เส้นชั้นความสูง(คอนทัวร์/Contour), Profile&Crossection

 - รับงานสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง อาทิ เช่น งานสำรวจวางผังโครงการ, งานวางหมุดเข็ม, งานวางแนวต่างๆ, งานทำระดับต่างๆ, งานสำรวจแบบประจำโครงการก่อสร้าง แบบรายวัน-รายเดือน ฯลฯ

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Mobile : 098 356 2452
 
Line ID : vp.survey
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
งานสำรวจความลึกน้ำ สำรวจหาปริมาณกักเก็บน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
งานสำรวจหาปริมาณกองสต๊อก เช็คสต๊อกกองวัสดุ เช็คปริมาณงานขุดต่างๆ
งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและคอนทัวร์
งานสำรวจด้วยเครื่อง 3D Scanner
รับงานสำรวจ_20220809_14
รับงานสำรวจ_20220809_15
รับงานสำรวจ_20220809_16
รับงานสำรวจ_20220809_17
รับงานสำรวจ_20220809_18
รับงานสำรวจ_20220809_19
รับงานสำรวจ_20220809_20
รับงานสำรวจ_20220809_21
Visitors: 37,238