บริษัท วีพี.เซอร์เวย์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท วีพี. เซอร์เวย์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เราคือ บริษัท รับงานสำรวจ ผู้ให้บริการด้าน งานสำรวจ ครบวงจร

 - รับงานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ เช่น หมุดหลักฐานดาวเทียม GPS Static, หมุด RTK, หมุดวงรอบ

 - รับงานสำรวจ จัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบ อาทิ เช่น งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ, Photo Mapping, เส้นชั้นความสูง(คอนทัวร์/Contour), Profile&Crossection

 - รับงานสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง อาทิ เช่น งานสำรวจวางผังโครงการ, งานวางหมุดเข็ม, งานวางแนวต่างๆ, งานทำระดับต่างๆ, งานสำรวจแบบประจำโครงการก่อสร้าง แบบรายวัน-รายเดือน ฯลฯ

สำรวจความลึกน้ำ
สำรวจกองสต๊อกและงานขุด
สำรวจทำแผนที่และคอนทัวร์

งานสำรวจรวจด้วยเครื่องเลเซอร์สแกน 3 มิติ / 3D Scanner

Visitors: 27,535