งานสำรวจความลึกน้ำ

รับงานสำรวจความลึกน้ำ

- งานสำรวจทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจากโดรน(Drone/UAV)

- งานสำรวจความลึกด้วยเรือสำรวจอัตโนมัติ

- งานสร้างพื้นผิวเสมือนจริง(surface)บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ แบบ 3 มิติ

- งานสร้างเส้นชั้นความสูง และเส้นชั้นความสูงแบบเฉดสี

- งานสร้างทิศทางความลาดเอียงแบบลูกศร(Slope Arrows)

- งานคำนวณปริมาตรน้ำ งานคำนวณปริมาณกักเก็บน้ำ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ขอใบเสนอราคาสำรวจความลึกน้ำและหาปริมาณกักเก็บ
Visitors: 8,404