งานสำรวจประจำโครงการก่อสร้าง

งานสำรวจประจำโครงการก่อสร้างแบบรายเดือน

   ทีม 3 คน

   1. ช่างสำรวจ 1 คน + ผู้ช่วย 2 คน

   2. อุปกรณ์

      2.1 กล้องประมวลผลรวม(Total station) พร้อมอุปกรณ์

      2.2 กล้องระดับอัตโนมัติ(Automatic Level) พร้อมอุปกรณ์

      2.3 อุปกรณ์สื่อสาร

      2.4 Computer notebook

      2.5 อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

   ทีม 4 คน

   1. ช่างสำรวจ 1 คน + ผู้ช่วย 3 คน

   2. อุปกรณ์

      2.1 กล้องประมวลผลรวม(Total station) พร้อมอุกรณ์

      2.2 กล้องระดับอัตโนมัติ(Automatic Level) พร้อมอุปกรณ์

      2.3 อุปกรณ์สื่อสาร

      2.4 Computer notebook

      2.5 อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 • รับงานสำรวจ_20190308_001
  รับงานสำรวจ จัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบ (Survey work for design) - งานสำรวจจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ - งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ(Topographic mapping survey) - งานสร้างพื้นผิวเสมือนจ...

 • รับงานสำรวจ_20190308_015
  รับงานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐาน ระบบดาวเทียม GPS/GNSS “หมุดดาวเทียม” หมายถึง หมุดหลักฐานแผนที่ ที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียม “หมุดดาวเทียม Static” หมายถึง หมุดดาวเทียมที่ได้...

 • รับงานสำรวจ_20190308_022
  รับงานสำรวจ - งานสำรวจ วางตำแหน่ง หมุดเข็ม ตำแหน่งตอกเสาเข็ม - งานสำรวจ วางผังโครงการ - งานสำรวจ วางผังอาคาร - งานสำรวจ เพื่อการก่อสร้างต่างๆ - งานสำรวจ วางแนวถนน ระบบสาธารณูปโภค ฯ...

 • รับงานสำรวจ_2020.042.jpg
  ให้บริการงานสำรวจ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV/Drone - งานสำรวจ ทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์ ด้วยภายถ่ายมุมสูงจากโดรน+RTK - งานสำรวจ หาปริมาณกองสต๊อกต่างๆ เช่น กองดิน กองทราย กองหิน...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ขอใบเสนอราคาทีมรายเดือน
Visitors: 16,702