งานสำรวจประจำโครงการก่อสร้าง

งานสำรวจประจำโครงการก่อสร้างแบบรายเดือน

   ทีม 3 คน

   1. ช่างสำรวจ 1 คน + ผู้ช่วย 2 คน

   2. อุปกรณ์

      2.1 กล้องประมวลผลรวม(Total station) พร้อมอุปกรณ์

      2.2 กล้องระดับอัตโนมัติ(Automatic Level) พร้อมอุปกรณ์

      2.3 อุปกรณ์สื่อสาร

      2.4 Computer notebook

      2.5 อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

   ทีม 4 คน

   1. ช่างสำรวจ 1 คน + ผู้ช่วย 3 คน

   2. อุปกรณ์

      2.1 กล้องประมวลผลรวม(Total station) พร้อมอุกรณ์

      2.2 กล้องระดับอัตโนมัติ(Automatic Level) พร้อมอุปกรณ์

      2.3 อุปกรณ์สื่อสาร

      2.4 Computer notebook

      2.5 อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Visitors: 5,014