สมัครงาน

รับสมัครพนักงาน ช่างสำรวจ และ ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ช่างสำรวจ

- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างสำรวจ

- เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นเนื่องจากจบหลักสูตร รด.

- เงินเดือน 14,000 บาท ขึ้นไป

- ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

- สามารถใช้กล้อง Total station / GPS / GNSS และอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับงานสำรวจได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับงานสำรวจได้

- อ่านแบบได้

- สามารถทำงานจ่างจังหวัดได้

- รักงานลุย(งานภาคสนาม)

- สามารถขับรถยนต์ได้(มีใบอนุญาตขับรถ)

- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่สม่ำเสมอ

- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และมีความสามัคคีกับเพื่อนร่วมทีม

 

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

- วุฒิการศึกษา ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า

- เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป

- เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป

- ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

- รักงานลุย(งานภาคสนาม)

- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่สม่ำเสมอ

- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และมีความสามัคคีกับเพื่อนร่วมทีม

 

สวัสดิการ

- วันหยุด

- ที่พัก

- ประกันสังคม

- ประกันชีวิตกลุ่ม(ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันทุพพลภาพ, ประกันสุขภาพ)

- ค่าล่วงเวลา OT.

- ค่าครองชีพ

- เบี้ยเลี้ยง/ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น

- เบี้ยขยัน

- เงินได้พิเศษตามผลงาน

- โบนัส

- ค่าพาหนะ(กรณีต้องการเอารถมาใช้ในงาน)

- การฝึกอบรมทักษะการทำงาน การใช้โปรแกรมต่างๆเพื่องานสำรวจ

 

เอกสารการสมัคร

- วุฒิการศึกษา

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- รูปถ่าย

- หลักฐานผ่านการฑ์ทหาร

 

วิธีการสมัครงาน

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานด้านล่าง

- วิธีที่ 1 กรอกรายละเอียดในใบสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่าย และเอกสารการสมัครงานที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งมาที่ Email : vp.surveycon@gmail.com

- วิธีที่ 2 กรอกรายละเอียดในใบสมัครงานพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ด้านล่าง

 

อัปเดทล่าสุด 09/11/2023

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Mobile : 098-356 2452
 
Line ID : vp.survey
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
Visitors: 35,677