โดรนสำรวจ / UAV Mapping

ให้บริการงานสำรวจ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV/Drone

- งานสำรวจ ทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์ ด้วยภายถ่ายมุมสูงจากโดรน+RTK

- งานสำรวจ หาปริมาณกองสต๊อกต่างๆ เช่น กองดิน กองทราย กองหิน เป็นต้น

- งานสำรวจ หาปริมาณงานขุดต่างๆ เช่น บ่อดิน บ่อลูกรัง เหมือง เป็นต้น

- Photo mapping

- Model 3D

- Point Cloud(กลุ่มข้อมูล 3 มิติ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ขอใบเสนอราคางานสำรวจทำแผนที่ด้วยโดรน
Visitors: 8,404