บริการ รับงานสำรวจ

ให้บริการ รับงานสำรวจ

   - งานสำรวจ จัดทำหมุดวงรอบ (traverse)

   - งานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS Static

   - งานสำรวจ ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS

   - งานสำรวจ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์ (Topographic survey&Contour)

   - งานสำรวจ จัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV(Unmanned Aerial Vehicle) / Drone

   - งานสำรวจ ความลึกท้องน้ำด้วยเรือ SBS2(Echo sounder)

   - งานหาปริมาณกักเก็บน้ำ

   - Profile&Cross section

   - งานคำนวณหาปริมาณดินตัด-ดินถม (Cut-Fill)

   - งานสำรวจ ทำระดับดินตัด-ดินถม-ระดับตัดเกรด

   - งานสำรวจ วางผังโครงการก่อสร้าง

   - งานสำรวจ วางหมุดเข็ม ตำแหน่งตอกเข็ม

   - งานสำรวจ จัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบ และงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอื่นๆ เช่น โรงงาน,โกดัง,หมู่บ้านจัดสรร,ตึกสูง,ถนน,ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ

   - งานสำรวจ แบบทีมรายวัน - รายเดือน (Contractor survey team)

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Mobile : 098 356 2452, 091 894 5936
 
Line ID : vp.survey
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 

 • รับงานสำรวจ_20190602_021.png
  งานสำรวจประจำโครงการก่อสร้างแบบรายเดือน ทีม 3 คน 1. ช่างสำรวจ 1 คน + ผู้ช่วย 2 คน 2. อุปกรณ์ 2.1 กล้องประมวลผลรวม(Total station) พร้อมอุปกรณ์ 2.2 กล้องระดับอัตโนมัติ(Autom...

 • รับงานสำรวจ_20190308_001
  รับงานสำรวจ จัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบ (Survey work for design) - งานสำรวจจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ - งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ(Topographic mapping survey) - งานสร้างพื้นผิวเสมือนจ...

 • รับงานสำรวจ_20190308_015
  รับงานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐาน ระบบดาวเทียม GPS/GNSS “หมุดดาวเทียม” หมายถึง หมุดหลักฐานแผนที่ ที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียม “หมุดดาวเทียม Static” หมายถึง หมุดดาวเทียมที่ได้...

 • รับงานสำรวจ_20190308_022
  รับงานสำรวจ - งานสำรวจ วางตำแหน่ง หมุดเข็ม ตำแหน่งตอกเสาเข็ม - งานสำรวจ วางผังโครงการ - งานสำรวจ วางผังอาคาร - งานสำรวจ เพื่อการก่อสร้างต่างๆ - งานสำรวจ วางแนวถนน ระบบสาธารณูปโภค ฯ...

 • รับงานสำรวจ_2020.042.jpg
  ให้บริการงานสำรวจ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV/Drone - งานสำรวจ ทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์ ด้วยภายถ่ายมุมสูงจากโดรน+RTK - งานสำรวจ หาปริมาณกองสต๊อกต่างๆ เช่น กองดิน กองทราย กองหิน...
Visitors: 16,703