งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์(Topographic survey&Contour)

รับงานสำรวจ จัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบ (Survey work for design)

   - งานสำรวจจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่

   - งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ(Topographic survey)

   - งานสร้างพื้นผิวเสมือนจริง(surface 3D)

   - งานทำกลุ่มข้อมูล3มิติ(Point Cloud)

   - งานสร้างเส้นชั้นความสูง(Create contour)

   - การหาค่าระดับดินเดิมเฉลี่ย(Mean elevation)

   - งานจัดทำรูปตัดตามขวาง(Crossection)

   - งานจัดทำรูปตัดตามยาว(Profile)

   - งานคำนวณปริมาณ ดินตัด-ดินถม(Cut-Fill)

งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour PTT OSP
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour โครงการลมดีสโมสร
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ต.เบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour งานปรับปรุงถนน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
Visitors: 3,138