งานสำรวจ จัดทำแผนที่ ภูมิประเทศ&คอนทัวร์(Topographic mapping survey&Contour)

รับงานสำรวจ

   - งานสำรวจจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่

   - งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ(Topographic survey)

   - งานสร้างพื้นผิวเสมือนจริง(surface 3D)

   - งานทำกลุ่มข้อมูล3มิติ(Point Cloud)

   - งานสร้างเส้นชั้นความสูง(Create contour)

   - การหาค่าระดับดินเดิมเฉลี่ย(Mean elevation)

   - งานจัดทำรูปตัดตามขวาง(Crossection)

   - งานจัดทำรูปตัดตามยาว(Profile)

   - งานคำนวณปริมาณ ดินตัด-ดินถม(Cut-Fill)

งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour PTT OSP
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour โครงการลมดีสโมสร
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ต.เบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour งานปรับปรุงถนน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
งานสำรวจเก็บค่าระดับถนน เพื่อคำนวณปริมาณดินตัด-ดินถม
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour ด่านข้ามพรมแดนพุน้้ร้อน ประเทศเมียนมาร์
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&Contour อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Visitors: 24,678