งานวางหมุด เสาเข็ม

รับงานสำรวจ

- งานสำรวจ วางตำแหน่ง หมุดเข็ม ตำแหน่งตอกเสาเข็ม

- งานสำรวจ วางผังโครงการ

- งานสำรวจ วางผังอาคาร

- งานสำรวจ เพื่อการก่อสร้างต่างๆ

- งานสำรวจ วางแนวถนน ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ

Visitors: 6,149